Konferencja na Skype w niedziele 26 stycznia

W najbliższa niedzielę (26 stycznia) znów spotykamy się, aby porozmawiać na Skype – prosimy o dzwonienie jak zazwyczaj o godz. 21:30 na konto „episkopalianie”.

Będzie to rozmowa szczególnie ważna, ponieważ w zeszły weekend odbyła się konferencja liderów Wspólnoty, na której zostały podjęte wazne decyzje – w niedzielę powinniśmy zapoznać tych, których w Krakowie nie było, z wynikami konferencji i podzielić się pilnymi zadaniami, które musimy wykonać w najbliższej przyszłości.

Zapraszamy serdecznie!Zaproszenie na Konferencję Liderów

Pod tym linkiem znajdziecie program konferencji liderów, która odbędzie się w weekend 17-19 stycznia w Krakowie. Będą z nami Biskup Konwokacji Kościołów Episkopalnych w Europie Pierre Whalon oraz Kanonik Jere.

Każdy, kto chce wziąć aktywny udział w życiu Wspólnoty, jest na nią serdecznie zaproszony. Koszt noclegów w Krakowie i wyżywienia to 100 zł.  Jeśli ktoś nie przesłał jeszcze swojego zgłoszenia, a chce skorzystać z noclegów i posiłków (oczywiście można także po prostu przyjść na rozmowy i modlitwy), powinien do czwartku przesłać swoje zgłoszenie na adres email episkopalianie@gmail.com.

Nasze modlitwy w czasie konferencji, a zwłaszcza Eucharystia w niedzielę, są otwarte dla wszystkich.Początek roku polskich episkopalian

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy obfitości Bożych błogosławieństw w rozpoczętym właśnie 2014 r.!

Pierwszy miesiąc nowego roku jest dla Polskiej Wspólnoty Episkopalnej wypełniony różnymi wydarzeniami.

W sobotę 11 stycznia zapraszamy do udziału w modlitwie wieczornej, która odbędzie się o godz. 18:00 w domu parafialnym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przy al. Solidarności 76a w Warszawie (mapa). Modlitwę poprowadzi Daniel Skórski, a rozważanie wygłosi nasz przyjaciel z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Łukasz Skurczyński. Po modlitwie jak zwykle można ze sobą porozmawiać w nieformalnej atmosferze przy herbacie i ciastku.

W dniach 17-19 stycznia odbędzie się konferencja liderów Wspólnoty z biskupem Pierrem Whalonem w Domus Mater przy ul. Saskiej 2C w Krakowie. Jej tematem będzie funkcjonowanie PWE w najbliższym okresie. Oprócz rozmów o obecnej sytuacji i przyszłości Wspólnoty będziemy się oczywiście również spotykać na modlitwę, do udziału w której zapraszamy wszystkich:

 • w piątek 17 stycznia o godz. 22 na kompletę
 • w sobotę 18 stycznia o godz. 9 na modlitwę poranną
 • o 12:30 na modlitwę południową połączoną z Eucharystią
 • o 18 na modlitwę wieczorną
 • o 22 na kompletę
 • w niedzielę 19 stycznia o 11 odbędzie się nabożeństwo eucharystyczne, któremu będzie przewodniczył bp Pierre Whalon

Jednocześnie zapraszamy serdecznie do udziału w naszych konferencjach na Skype, które odbędą się w niedzielę 12 i 26 stycznia o godz. 21:30. Prosimy dzwonić na konto „episkopalianie”.Kalendarz Liturgiczny: Tydzień po Epifanii (6-12 stycznia)

Niedziela, Epifania

 • Kolekta (odmawiana przez cały tydzień: jeżeli dany dzień nie ma własnej kolekty, jako Kolekta Dnia; jeżeli ma własną kolektę, po niej)

O Boże, dając im gwiazdę za przewodnika, objawiłeś swojego Syna ludom na ziemi – prowadź nas, którzy poznaliśmy Cię przez wiarę, ku Twojej obecności, gdzie będziemy mogli oglądać Twoją chwałę twarzą w twarz, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.

 • Modlitwa Poranna: Psalm 46, 97; ST: Księga Izajasza 49:1-7; Ewangelia wg św. Mateusza 12:14-21
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 96, 100; NT: Apokalipsa 21:22-27; Ewangelia wg św. Mateusza 12:14-21
 • Eucharystia: ST: Księga Izajasza 60:1-6,9; Psalm 72 lub 72:1-2,10-17; NT: List do Efezjan 3:1-12; Ewangelia wg św. Mateusza 2:1-12

Poniedziałek

 • Modlitwa Poranna: Psalm 46, 97; ST: Księga Izajasza 49:1-7; Ewangelia wg św. Mateusza 12:14-21
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 96,100; NT: Apokalipsa 21:22-27; Ewangelia wg św. Mateusza 12:14-21

Wtorek

 • Modlitwa Poranna: Psalm 103; ST: Księga Powtórzonego Prawa 8:1-3; Ewangelia wg św. Jana 6:30-33,48-51
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 114, 115; NT: List do Kolosan 1:1-14; Ewangelia wg św. Jana 6:30-33,48-51

Środa (Pamiątka Harriet Bedell, episkopalnej diakonisy i misjonarki wśród rdzennych mieszkańców Ameryki)

 • Kolekta

Święty Boże, wybrałeś Twoją wierną służebnicę Harriet Bedell do pełnienia funkcji diakonisy i bycia misjonarką pośród rdzennych mieszkańców Ameryki, napełnij nas współczuciem i szacunkiem dla wszystkich ludzi i uczyń zdolnymi do posługi całemu światu, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.

 • Modlitwa Poranna: Psalm 117, 118; ST: Księga Wyjścia 17:1-7; Ewangelia wg św. Jana 7:37-52
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 112, 113; NT: List do Kolosan 1:15-23; Ewangelia wg św. Jana 7:37-52

Czwartek (Pamiątka Julii Chester Emery, episkopalnej działaczki na rzecz misji)

 • Kolekta

Wszechmogący Boże, który otoczyłeś nas wspaniałym obłokiem świadków, spraw, abyśmy, ośmieleni przez dobry przykład Twojej służebnicy Julii, mogli wytrwać w dążeniu do celu, który stoi przed nami, aż w końcu osiągniemy wraz z nią Twą wieczną radość, przez Jezusa Chrystusa, dającego naszej wierze początek i udoskonalającego ją, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.

 • Modlitwa Poranna: Psalm 121,122,123; ST: Księga Izajasza 45:14-19; Ewangelia wg św. Jana 8:12-19
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 131, 132; NT: List do Kolosan 1:24-2:7; Ewangelia wg św. 8:12-19

Piątek (Pamiątka Williama Lauda)

 • Kolekta

Podtrzymuj nas, o Panie, nieustannie w wierze i gorliwości świadczenia, abyśmy, jak Twój sługa William Laud, mogli żyć w Twojej bojaźni, umierać w Twojej łasce i spoczywać w Twoim pokoju, przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana,  który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.

 • Modlitwa Poranna: Psalm 138, 139:1-17(18-23); ST: Księga Jeremiasza 23:1-8; Ewangelia wg św. Jana 10:7-17
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 147; NT: List do Kolosan 2:8-23; Ewangelia wg św. Jana 10:7-17

Sobota

 • Modlitwa Poranna: Psalm 148, 150; ST: Księga Izajasza 55:3-9; Ewangelia wg św. Jana 14:6-14
 • Modlitwa Wieczorna: Psalm 91,92; ST: Księga Izajasza 61,1-9; NT: List do Kolosan 3:1-17, Ewangelia wg św. Jana 14:6-14


Konferencja na Skype

Drodzy,

minęło już kilka tygodni od naszej ostatniej konferencji na Skype i nazbierało się sporo tematów do rozmowy. Chcielibyśmy porozmawiać o przygotowaniach do konferencji liderów w Krakowie (co chcielibyśmy właściwie omówić z Biskupem?), o tym, co dzieje się w Warszawie i Krakowie, o tłumaczeniu lekcjonarza oraz Modlitewnika i innych bieżących sprawach. Zapraszamy wszystkich chętnych do rozmowy w najbliższą niedzielę 5 stycznia o godz. 21:30. Prosimy dzwonić na konto „episkopalianie„.Przesłanie Prymas na Boże Narodzenie 2013

The English text of the Presiding Bishop’s Christmas Message can be found here

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,presiding-bishop-katharine-jefferts-schori na Jego barkach spocznie królewski autorytet. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Księga Izajasza 9:6

Izajasz głosi te słowa ludowi, który ma w pamięci jarzmo niewoli, spoczywające na jego barkach. Oczekiwał on tego dziecka, którego narodziny przemienią to jarzmo w płaszcz królewskiego autorytetu. Obiecano mu, że ten autorytet będzie dalej wzrastał po ustanowieniu wspólnoty pokoju – zapewniającej praworządność i sprawiedliwość wszystkim na zawsze.

Ta obietnica głoszona była wciąż na nowo ludziom w każdej epoce, którzy doznawali ucisku, znajdowali się w mrokach depresji, głodnym, chorym i uwięzionym. Narodziny, które obchodzimy, dają nadzieję w Słowie, które stało się ciałem, które przychodzi pośród nas, aby uzdrawiać i przejść z nami tę drogę. Płaszcz królewskiego autorytetu, który spoczywa na Jego ramionach, bierze swój początek z pieluch dziecka urodzonego z najuboższych okolicznościach. Jednak ten autorytet uznają nawet obcy przybysze z daleka; wzrasta on przez całe życie złożone w ofierze dla innych, wzbudzone z martwych i przekazane kolejnym pokoleniom tych, którzy w swoim własnym ciele niosą Boga. Wszędzie, gdzie dzieje się praworządność i sprawiedliwość, ten autorytet wzrasta, niesiony na ramionach Księcia Pokoju.

On przyjdzie ponownie, niosąc łaskę tego, którego obraz nosi w ciele. Szukajcie Go, śpiewajcie Jego nową pieśń, ogłaszajcie Jego chwałę i głoście Jego dobrą nowinę wszystkim narodom: Bóg panuje i przychodzi przyodziany w sprawiedliwość i prawdę.

Obyście odkryli ten skromny autorytet, który na nowo rodzi się na marginesie tego, czemu świat poświęca uwagę. Niech królestwo i autorytet stajenki zrodzą się w was, ożywią wasze serca i spoczną na waszych barkach. Zanoście je w pokoju poza wszelkie granice – w tym roku i przez wszystkie wieki.

Najprzewielebniejsza Katharine Jefferts Schori
Prymas Kościoła EpiskopalnegoRozważania adwentowe polskiej episkopalianki ze Stanów Zjednoczonych

Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na bloga polskiej episkopalianki, mieszkającej od 25 lat w Stanach Zjednoczonych Marty Gmurczyk. W Adwencie Marta postanowiła tłumaczyć materiały z kalendarza adwentowego opracowanego przez SSJE, Towarzystwo św. Jana Ewangelisty – najstarsze męskie zgromadzenie zakonne we Wspólnocie Anglikańskiej – i publikować zainspirowane nimi rozważania.

Serdecznie polecamy!Orędzie Adwentowe Prymas Kościoła Episkopalnego

U progu Adwentu Prymas Kościoła Episkopalnego, bp Katharine Jefferts Schori, wygłosiła doroczne orędzie adwentowe. Poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie.

Adwent jest czasem oczekiwania, a dla wielu ludzi czasem refleksji nad tym, czego doświadczyła Maria, oczekując narodzin tego niezwykłego dziecka.

Być może nigdy nie byliście w ciąży ani nie dzieliliście życia z kimś, kto był, ale spróbujcie na chwilę postawić się na jej miejscu. Zastanówcie się, jak to jest mieć w sobie nowe rozwijające się życie i rozważcie, co nowego dojrzewa w was w okresie tego Adwentu.

Jaka nowa troska o ludzi wokół was? Jaki nowy ciężar spoczywa na waszym sercu w związku z niedolą tego świata? Jakie nowe możliwości pojawiają się wokół was i jak możecie się w nie włączyć?

W rozumieniu Kościoła Adwent jest spokojniejszym okresem w roku. Jest to czas, aby się wyciszyć i słuchać, słuchać tego, co dojrzewa głęboko w was, gotowe stać się nowym życiem.

Gdy nadchodzi czas narodzin Dzieciątka Jezus, chciałabym was zachęcić, abyście rozważyli, jak sami chcecie być w nowy sposób obecni w świecie w tym roku. Jak chcecie być dowodem miłości wcielonej w świecie wokół was?

Modlę się, aby Adwent był dla was czasem błogosławionym, radosnym i wypełnionym pokojem. Niech Bóg będzie z wami.

Oryginalny tekst orędzia możecie przeczytać tutaj.Nagranie z nabożeństwa żałobnego

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z nabożeństwa, na którym Polska Wspólnota Episkopalna upamiętniła swego zmarłego duszpasterza, ks. prof. K.M.P. Rudnickiego, br. Pawła. Odbyło się ono 16 listopada w sali przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie. Prowadzącymi byli Jarosław Kubacki i Dominik Chmielewski przy współudziale ks. Dawida Barona, wikariusza ewangelickiej parafii św. Marcina w Krakowie. W nabożeństwie uczestniczył Zespół Wokalny im. Wacława z Szamotuł pod dyr. Łukasza Laxego. Nagranie obejmuje Liturgię Słowa, krótką Adorację Eucharystyczną oraz początek Liturgii Komunijnej. Niestety ze względu na dużą liczbę osób uczestniczących w nabożeństwie nie mieliśmy w trakcie jego trwania dostępu do sprzętu nagrywającego i nie mogliśmy przedłużyć ustawionego pierwotnie na godzinę czasu nagrywania.

Tutaj można obejrzeć zdjęcia z nabożeństwa.Ks. prof. K.M.P. Rudnickiego nie ma już wśród nas…

Wczoraj w godzinach rannych odszedł od nas ks. prof. K.M.P. Rudnicki, kapłan mariawita, światowej sławy astronom, kosmolog, metodolog nauk, teolog, uczestnik antyhitlerowskiego ruchu oporu, sprawiedliwy wśród narodów świata – i tak można by wymieniać bez końca. Dla nas jednak po prostu br. Paweł, jeden z nas, związany z Polską Wspólnotą Episkopalną od samego początku. Pozostając nieodmiennie wiernym400782_254612341274717_1045551232_n mariawickiemu Dziełu Wielkiego Miłosierdzia, służąc posługą duszpasterską obydwu mariawickim wspólnotom kościelnym, kierując jako Minister Generalny Ekumenicznym Zgromadzeniem Mariawitów, oddał swoje ostatnie siły tworzeniu polskiego anglikanizmu. Sam widział to jako spłacenie pewnego długu, który zaciągnął w momencie, gdy Kościół Episkopalny przyjął go do grona swoich duchownych, kiedy dwukrotnie przebywał jako pracownik naukowy w Stanach Zjednoczonych. Mówił o tym w wywiadzie sprzed trzech lat:

W czasie czterech lat moich pobytów naukowych w Stanach Zjednoczonych (trzy lata w diecezji los-angeleskiej i jeden rok w diecezji houstońsko-galwestońskiej) pełniłem funkcje pozaetatowego kapłana w trzech parafiach episkopalnych. To była po prostu potrzeba mojej duszy, żeby nie przestawać być kapłanem. W okolicach uczelni, w których pracowałem były tylko parafie kościoła niskiego (low church), choć wolałbym odprawiać w obrządku wysokim (high). Ale nie miałem wyboru. Brałem zezwolenie i skierowanie od mojego biskupa w Płocku i dostawałem certyfikat od właściwego ordynariusza Kościoła Episkopalnego. Kościół Anglikański jest na tyle szeroki doktrynalnie, że się w nim mieściłem bez trudu z moim mariawityzmem.
Źródło: wywiad z br. Pawłem na dstp.rel.pl

W marcu ub. roku poprowadził wspólnie z biskupem Pierrem Whalonem pierwsze nabożeństwo episkopalne w Krakowie. W październiku 2012 r. rozpoczął odprawianie regularnych Eucharystii dla Polskiej Wspólnoty Episkopalnej. Niespełna miesiąc temu obchodziliśmy jeszcze uroczyście w Krakowie pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Widzieliśmy, że stawał się coraz słabszy. Towarzysząca nam od pewnego czasu świadomość, że każda prowadzona przez niego Eucharystia, każde spotkanie, każda rozmowa może być ostatnia, powróciła ze zwielokrotnioną siłą, gdy żegnaliśmy się w zakrystii kościoła św. Marcina. Był wyczerpany, a jednak również szczęśliwy, że po wszystkich rozczarowaniach polską rzeczywistością kościelną mógł uczestniczyć w budowie czegoś nowego, co napawa nadzieją. Chociaż więc zdawaliśmy sobie sprawę, że brał na siebie obowiązki przekraczające jego siły, nie mieliśmy serca wyrazić tego, co nakazywał rozsądek… Zachowywaliśmy więc nadzieję, że to jeszcze nie tym razem, że jednak mimo wszystko znów się zobaczymy. Niestety ta nadzieja okazała się złudna. Wczorajszego poranka dotarła do nas wiadomość, której znaczenia ciągle jeszcze chyba nie pojęliśmy do końca. Brat Paweł odszedł, Polska Wspólnota Episkopalna została pozbawiona jedynego kapłana. Wierzymy, że Pan życia i śmierci powitał naszego brata w swojej chwale. Nam jednak tutaj po tej stronie „smugi cienia” przeraźliwie go brakuje.

Wszystkich, którzy wraz z nami chcieliby pożegnać Księdza Profesora i wyrazić wdzięczność za to, kim dla nas był i co zrobił, zapraszamy do udziału w nabożeństwie, które odbędzie się w sobotę 16 listopada o godz. 18 przy ul. św. Filipa 23.